ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 بخش مشاوره و فروش

سوالات قبل از خرید سرویس و یا مشاوره خرید

 پشتیبانی فنی

در صورت بروز هر نوع مشکل برای سرویس شما

 واحد مدیریت

ارتباط مستقیم با مدیریت

 انتقادات و پیشنهادات

نظرات , انتقادات و شکایات نسبت به کارمندان بخش پشتیبانی را در جهت ارتقاء سطح سرویس دهی به این واحد ارسال کنید.