هاست لینوکس اقتصادی

هاست اقتصادی 1

فضای میزبانی 250 مگابایت NVMe
پهنای باند 7 گیگ
تعداد ایمیل 10 عدد
دیتابیس 5 عدد
دامنه های میزبانی 1 عدد

هاست اقتصادی 2

فضای میزبانی 500 مگابایت NVMe
پهنای باند 10 گیگ
تعداد ایمیل 10 عدد
دیتابیس 3 عدد
دامنه های میزبانی 1 عدد

هاست اقتصادی 3

فضای میزبانی 1000 مگابایت NVMe
پهنای باند 15 گیگ
تعداد ایمیل 20 عدد
دیتابیس 5 عدد
دامنه های میزبانی 1 عدد