هاست لینوکس حرفه ای

هاست لینوکس حرفه ای

هاست حرفه ای 2

فضای میزبانی 1000 مگابایت NvMe
ترافیک ماهانه نامحدود
دامنه های میزبانی 1 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه
یک دامنه ir رایگان

هاست حرفه ای 1

فضای میزبانی 500 مگابایت NvMe
ترافیک ماهانه نامحدود
دامنه های میزبانی 1 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

هاست حرفه ای 3

فضای میزبانی 3000 مگابایت NvMe
ترافیک ماهانه نامحدود
دامنه های میزبانی 1 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه
یک دامنه ir رایگان

هاست حرفه ای 4

فضای میزبانی 5000 مگابایت NVMe
ترافیک ماهانه نامحدود
دامنه های میزبانی 1 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه
یک دامنه ir رایگان